در حال بارگذاری ...
 • رُویِ صَــحنِــه

   
 • نمایش «پایان بازی»

  نویسنده:فردریش دورنمات

  مترجم:سیدمحمدسعیدی

  دراماتورژ، طراح و کارگردان:افشین زمانی

  ساعت: 19/30

   
  نظرات کاربران