در حال بارگذاری ...
نگاهی به نمایش «مضحکه بادسوار»

نمایشی سنتی با شیوه های اجرایی مدرن (ایران تئاتر۱۳۹۸/۰5/۰7)

رضا آشفته: «مضحکه بادسوار» نمایشی شیرین با چاشنی انتقاد است.

اگر به سنت های نمایشی و نمایش های سنتی و در عین حال مدرن شدن آنها علاقه مندید و اگر به شیوه های انتقاد اجتماعی نمایش های روحوضی و خیمه شب بازی دلبسته اید و اگر یک نمایش خوش ساختار دلتان می خواهد و اگر هنوز نمایش «مضحکه بادسوار» نوشته و کارگردانی هما جدیکار را که از دوشنبه ۱۷ تیر در تالار قدیمی سنلگلج اجرا می شود، ندیده اید، به نظرم نباید این فرصت را از دست بدهید چون هما جدیکار بسیار در کارش جدی و دقیق هست و دلش نمی خواهد همین طوری باشد بنابراین سالها رنج و زحمت درس دادن و پژوهش کردن را به راحتی می شود، در پس این نمایش و حتی دیگر نمایش های هما جدیکار دید.

هما جدیکار مدرس، نویسنده و کارگردان تئاتر در «مضحکه باد سوار» از تکنیک های نمایش سنتی و مدرن در کنار هم بهره برده است. این نمایش برای اولین بار در هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارک رونمایی شده و مورد توجه منتقدان و تماشاگران قرار گرفت. بنابراین در این روزها داغ تابستانی می توان شیرینی یک کار خوب ایرانی را در طول اجرای مضحکۀ بادسوار دید و چشید... ضمن آنکه لحن متقدانه ای هم دارد و دلش می خواهد نسبت به مسائل روز و گرانی ها و فرصت طلبی ها و ویرانگری مفسدان اقتصادی حساسیت خود را نشان دهد و هدف عمدۀ تئاترهای ایرانی نیز دقیقا همین است.

بازی‌دهندگان عروسک (به ترتیب حروف الفبا) امیرحسین انصافی، امیرمحمد انصافی، مریم ایرانمنش، حامی علیزاده هستند که بسیار حرفه ای و دقیق در این کار حضور دارند و این از آن ویژگی های اصلی کار هست که هر تماشاگری را پای کار نگه می دارد به کنجکاوی بیشتر بپردازد. در آن همچنین دکور و نور و موسیقی نیز پیرو همین شیوۀ تلفیقی عروسکها که در آن مبارک و بونراکوی ژاپنی  زیست خلاقانه ای دارند و ما را متوجۀ یک اثر ارزشمند خواهند کرد، به سرانجامی خوش خط و نگار برای ارائه ساختاری دلبرانه رسیده اند. به هر حال می دانیم که این روزها کمتر نمایش عروسکی به دلیل هزینه بر بودن تولید و اجرا می شود اما بودن و حضور هما جدیکار را باید غنیمت شمرد که در این اثر هم ردپای محکمی برای اثبات حقانیت نمایش های عروسکی و ایرانی به جای می گذارد.
نظرات کاربران