در حال بارگذاری ...
  • نمایشهای تماشاخانه سنگلج یک روز به روی صحنه نمی روند.

    دو نمایش « چشم به راه میرغضب» و «مضحکه بادسوار» به علت همزمانی با سالروز شهادت امام محمدتقی (ع) به ترتیب در روزهای۱۰ و ۱۱ مردادماه اجرا نخواهند شد.

    به گزارش روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، دو نمایش « چشم به راه میرغضب» به نویسندگی و کارگردانی حسین کیانی و «مضحکه بادسوار» به نویسندگی و کارگردانی هما جدیکار به  علت همزمانی با سالروز شهادت امام محمدتقی (ع) هر کدام به ترتیب در روزهای پنجشنبه 10 مردادماه و جمعه 11 مردادماه اجرا نخواهند شد.

    بر این اساس، تماشاخانه سنگلج در روز پنجشنبه ساعت 19 با اجرای نمایش «مضحکه بادسوار» و در روز جمعه ساعت 20:30 با اجرای نمایش «چشم به راه میرغضب» میزبان مخاطبان خواهد بود.
    نظرات کاربران