در حال بارگذاری ...

محمد چرمشیر به مکتبخانه سنگلج می آید

دومین کارگاه آموزشی مکتبخانه سنگلج توسط محمد چرمشیر برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، کارگاه آموزشی محمد چرمشیر ، مدرس و درام نویس شناخته شده کشور، در روزهای 26 و 27 مرداد ماه جاری و در قالب دوره های آموزشی مکتبخانه سنگلج برگزار می شود.

این کارگاه در ساعت 9.30 صبح روزهای یاد شده و به مدت سه ساعت برگزار می شود. در این دوره 17 هنرجو حضور خواهند داشت.

تماشاخانه سنگلج به منظور اشاعه زمینه های مناسب آموزش نمایش ایرانی به مفهوم خاص و با هدف حفظ و ثبت میراث کهن نمایشی ایران زمین و بهره بردن از این دستاوردها ، کارگاه های آموزشی تخصصی را برگزار می کند. بازشناخت تئاتر ملی و تربیت نیروی جوان با استفاده از تجربه های پیشکسوتان این حوزه مد نظر مکتب خانه سنگلج قرار دارد.

دوره های آموزشی در سه شاخه بازینامه نویسی، نقش پوشی و نقش آفرینی همچنین مشق سازی و آواز در نمایش های ایرانی طراحی شده اند.

در حوزه بازینامه نویسی مباحث تقلید نامه نویسی یا نگارش نمایشنامه های شادی آور(تخته حوضی ، سیاه بازی و ...)،  تقلید های اندرونی،  نمایش های عروسکی ایرانی (خیمه شب بازی، خُم بازی، صندوق بازی، جی جی بی جی و...)،  فوت و فن شبیه نامه نویسی و طومار نویسی (نوشتن نمایشنامه های تک نفره برای اجرای نقالی) مطرح می شوند.

کارگاه های نقش پوشی و نقش آفرینی نیز به  نقالی یا روایتگری،  نمایش‌های مضحکه یا شادی آور همچنین  شبیه خوانی می‌پردازند.

در کارگاه های مشق سازی و آواز در نمایش های ایرانی نیز سرفصل های بحر طویل خوانی، پیش پرده خوانی، اشتلم خوانی، ضربی خوانی و تصنیف سازی تدریس خواهند شد.

اخبار و رویدادهای تماشاخانه سنگلج را از طریق سایت سنگلج به نشانی https://sangelaj.theater.ir/ دنبال کنید
مطالب مرتبط

نظرات کاربران