در حال بارگذاری ...

کارگاه الهام ذولفقاریان در مکتب خانه سنگلج برگزار شد

کارگاه دو روزه الهام ذوالفقاریان؛ کارشناس ارشد نمایشنامه نویسی و مدرس تئاتر، با موضوع روایت در تعزیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، این مدرس تئاتر در مکتبخانه سنگلج کارگاه دو روزه روایت در نمایش تعزیه را به پایان برد.

در جلسه اول این کارگاه روند سیر تکاملی تعزیه مطرح شد و این که از چه زمانی تعزیه دارای متن مکتوب شده است و چرا این هنر نمایشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این مدرس تئاتر به تقسیم بندی متون نمایشی پرداخته و آن ها را به سه برهه زمانی که از عاشورا آغاز می شود تقسیم کرد.

در جلسه دوم ساختارهای شبیه نامه را توضیح داده، و سه ساختار برای متون تعزیه معرفی کرد که در ساختار شبه ارسطویی یا شبه جدلی، ساختار اپیزودیک و مرثیه یا شبه ایستا تقسیم بندی می شدند. و در ادامه به روایت از منظر شبیه نامه نویس پرداخت.

بخش دیگر این دوره کارگاهی به معرفی تکنیک های مختلف روایت در نگارش اختصاص یافت که در آن چهارده مرحله برای روایت نمایشی بیان شد.

در ادامه روایت از منظر شبیه مطرح شده و نظریه های مختلف در این حوزه نیز مورد دقت قرار گرفت.

در ادامه جلسه این کارگاه با مطالعه چند نسخه متفاوت تعزیه همراه بود، بررسی متون و تاثیر اساطیر بر شبیه نامه ها با همراهی هنرجویان صورت گرفت.

الهام ذوالفقاریان مدرس دانشگاه های سوره، هنرو معماری و دانشگاه های علمی و کاربردی است و علاوه بر کارگردانی، بازیگری و طراحی صحنه و لباس در دوره های گذشته سمینار بین المللی نمایش های آیینی و سنتی با مقاله "بررسی ساختارهای متداول چهار گانه در تعزیه" حضور داشته است.
نظرات کاربران