در حال بارگذاری ...

تعریف آکادمیک و جامع نمایش تخت حوضی در مکتبخانه سنگلج

چهار مشخصه نمایش تخت حوضی که می تواند ساختار متن و اجرا را مشخص کند در آخرین جلسه کارگاه داوود فتحعلی بیگی در مکتب خانه سنگلج مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، کارگاه دو روزه استاد داوود فتحعلی بیگی در زمینه روایت و ویژگی های نمایش تخت حوضی با رسیدن به تعریف جامع و آکادمیک این نوع از نمایش ایرانی به پایان رسید.

داوود فتحعلی بیگی در باره این جلسه مکتب خانه سنگلج توضیح داد: امروز ما به تعریف جامع و آکادمیک نمایش تخت حوضی پرداختیم چون متاسفانه تا به امروز تعریف جامعی که بتواند بیان کننده نمایش تخت حوضی باشد نداشتیم.

وی ارکان نمایش تخت حوضی را چنین معرفی کرد: ارکان این نوع از نمایش اول روایی بودن، دیگری آهنگین بودن ، سوم شادی آور بودن و چهارم اجرا در حلقه میانی تماشاگر بوده است. این چهار مشخصه ، مشخصه بارز نمایش تخت حوضی است که می تواند ساختارش را به جهت متن و هم اجرا مشخص کند.

وی افزود: ما در این جلسه به تعریف تک تک این مباحث پرداختیم. هنرجویان در این مرحله با تک تک این چهار رکن و ساختار آن آشنا شدند. امیدوارم در ادامه کارگاه های مکتبخانه سنگلج این مبحث تکمیل شود.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران