در حال بارگذاری ...

نقشه فنی سالن

تماشاخانه سنگلج در اوایل دهه ۱۳۴۰ توسط مهندس بابائیان ساخته شد و در مهرماه سال ۱۳۴۴ آغاز بکار کرد.

 

ظرفیت تماشاخانه:  236 صندلی

 

همکف: 175 صندلی

 

بالکن: 61 صندلی
نظرات کاربران