با همکاری شهرداری منطقه 12

تماشاخانه سنگلج ضدعفونی شد

بخش‌های مختلف تماشاخانه سنگلج در روز جمعه سی خرداد ماه با همکاری ناحیه یک شهرداری منطقه ۱۲ و براساس پروتکل‌های بهداشتی سم‌زدایی و ضدعفونی شد.

به گزارش روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، بخش‌های مختلف تماشاخانه سنگلج در روز جمعه سی خردادماه با همکاری ناحیه یک شهرداری منطقه ۱۲تهران ضدعفونی و گندزدایی شد. این عملیات در تمام بخش‌های تماشاخانه سنگلج شامل سالن انتظار، سن، جایگاه تماشاگران، رختکن، اتاق‌های گریم و بخش اداری و در راستای آماده‌سازی این تماشاخانه جهت بازگشایی مجدد انجام گرفت. تماشاخانه سنگلج علاوه بر این اقدام، کلیه تمهیدات لازم را برای رعایت اصل فاصله‌گذاری اجتماعی و اجرای پروتکل‌های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا برای پرسنل تماشاخانه، تماشاگران و گروه‌های نمایشی در نظر گرفته و در روزهای آتی اجراهای خود را مجددا از سر خواهد گرفت.