•  از تاریخ
   تا تاریخ
   
  مروری بر ویژگی های آثار حسین کیانی و نمایش «چشم به راه میرغضب»

سیاه‌بازی تلخ تاریخی (روزنامه اعتماد، 98/5/15)
  مروری بر ویژگی های آثار حسین کیانی و نمایش «چشم به راه میرغضب»

  سیاه‌بازی تلخ تاریخی (روزنامه اعتماد، 98/5/15)

  جواد طوسی: شیوه روایی تاویل‌گونه و نمادین «چشم به راه میرغضب» و تلفیق عامدانه طنز و هجو و لودگی‌های نمایش «سیاه‌بازی» با مرثیه‌سرایی و لحن تراژیک، شکل جدیدی از ...