از تاریخ
 تا تاریخ
 
در یادداشت مدیر کل هنرهای نمایشی به مناسبت هفته هنر انقلاب تاکید شد :

هنرنمایش بازوی توانمند حرکتِ خیره‌کنندۀ قطارِ انقلابِ اسلامی
ضرورت نظریه پردازی الگوها و ساختارهای تماتیک، محتوایی، دراماتیک، ژانری و اجراییِ
در یادداشت مدیر کل هنرهای نمایشی به مناسبت هفته هنر انقلاب تاکید شد :

هنرنمایش بازوی توانمند حرکتِ خیره‌کنندۀ قطارِ انقلابِ اسلامی
ضرورت نظریه پردازی الگوها و ساختارهای تماتیک، محتوایی، دراماتیک، ژانری و اجراییِ

کاظم نظری مدیر کل هنرهای نمایشی کشور در یادداشتی به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی اهمیت و کارکرد های هنرنمایش در معرفی و تبیین مبانی انقلاب اسلامی ایران را یادآور شد ...